Konstkritik

Ljuv musik uppstår

Jag ser en svit målningar av Susanna Klingborn och jag blir entusiastisk.

Varför?

Den frågan, varför, måste och borde jag ofta ställa mig när jag ser konst. Inte så att analysen alltid är viktig när man ser eller skriver -eller föreläser- om konst. Nej. Men Susanna Klingborns konst har egenskaper som locka endast mitt känsloliv.

Hon tycks mig inte måla med förnuftet utan med hjärtat. Och det är en stor skillnad, en torr intellektuell konst har jag knappast utbyte av. Den skiljer mig från hjärtats sång i mitt bröst. Susanna Klingborns bilder däremot genomströmmas av livets varma känslor och andens flykt.

Hennes måleri når mig som ett brev som jag längtat stort efter. Bilderna är svar på min eviga undran om vad livet kan ge oss och vilka känslor, drömmar, lustar och hemliga och heliga tillstånd som konst kan bygga på.

Se det så här:

Någonstans sitter en varelse -Susanna Klingborn- och formulerar sig i bild. Hon låter sin hand smeka duken -eller vad hon nu målar på- och framför hennes ögon framträder ett andens språk, ett själens röst. Så då, någon annanstans, sitter en annan varelse -dvs. jag- och får syn på Susanna Klingborns bilder. Vi två- Susanna och jag- möts plötsligt genom konsten.

Det är där som undret sker, människa talar till människa. Och för att citera den danske diktaren Jens Augus Schade som säger: Människor möts…och ljuv musik uppstår.

Jag påstår: Människor målar och människor ser målerierna, och ljuv musik uppstår.

Susanna Klingborn mäktar att skapa målerier som går under ytan. Hon vill mig något och hon gör mig seende med sitt måleri. Och det som sker är vackert och i en sådan stund tycker jag att hennes sätt att måla motiverar hela mitt sökande efter en konstens mening.

Hon kan ibland måla ansikten -ofta ansikten, ansikten- som tycks flyta mot mig, sökande efter strand eller kontakt. Och handlar inte mycket av konsten om just detta sökande efter ett möte, en strand att vila vid??

Mer skulle kunna sägas: Hennes konstnärskap ger underlag för många undringar och goda samtal om varför och varthän. Men här stannar jag nu. Det är sent på dagen och för mig sent i livet -men just nu- i en sen stund- kan jag bekänna att jag sett en konst som givit mig en bit livsmening.

Susanna Klingborn heter målaren som gjort bilderna.

Människa möter konst -och ljuv musik uppstår.

Stig Åke Stålnacke

2015-12-21

Member of AICA, International Association of Art Critics